O NÁS KONTAKTY VEDOUCÍ FOTOGALERIE PŘIHLÁŠKY ATD.
Zájezdy k moři

Aktuální info k odjezdu - pobyt ve Španělsku

Odjezd do Španělska  se nám blíží. Předkládáme tedy podrobné info od CK k odjezdům, pobytu i příjezdům.Výtah nejdůležitějších informací:

odjezd pátek 5.8.2011 od supermárketu Billa v Kutné Hoře- sraz ráno v 8:00
příjezd neděle 14.8.2011 tamtéž v odpoledních hodinách

Nezapomeňte si s sebou vzít tyto věci:
• platný cestovní pas nebo občanský průkaz (nebalit do kufru)
• doklady o pojištění
• baterku
•  příbor (jen pro stany)
• peníze, které si dobře uschovejte (Vaše pojištění se na jejich ztrátu bohužel nevztahuje)
•  polštářek, a deku popř. spací pytel (jen pro stany)
•  ložní prádlo 
•  ručníky
•  toaletní papír
• opalovací krém a toaletní potřeby
• zdravotní potřeby (ve Španělsku jsou léky dražší než u nás) si každý účastník zabezpečuje na vl. náklady   (obvazy, náplasti, osobní léky) 
• ochranu na matrace pro malé děti
•  visací zámek na stan
• přiměřené oblečení dle vl. výběru
•  utěrku a čistící prostředky


 

Podrobné info : 
Campingový program – stany a karavany se stravováním

Vážení klienti, 
děkujeme Vám za projevenou důvěru při výběru Vaší dovolené a tímto bychom Vám rádi sdělili základní informace pro cestu a pobyt.
 
Prosíme Vás, abyste si důkladně prostudovali následující informace.
 
•  Důležité upozornění pro cestující
Klienti jsou povinni být na místě nástupu 15 minut před odjezdem. Odjezd autobusu je nejdéle 15 minut po plánovaném odjezdu (Viz. výše uvedené  časy). Poté autobus odjíždí a klienti, kteří se nedostavili,  ztrácí nárok na náhradu a reklamaci. Během přestávek na trase (především při nočních zastávkách) je klient povinen hlásit svou nepřítomnost  řidičům. Je vždy určena délka přestávky, jestliže se cestující nevrátí do autobusu nejpozději 15 minut po jejím skončení, autobus odjíždí a klient opět  ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu. Doprava je bez průvodce – je tedy nutno řídit se pokyny  řidičů. V autobuse je možné zakoupit občerstvení za Kč. Klient je povinen mít u sebe  platný cestovní doklad. Cestovní kancelář neodpovídá za potíže na hranicích způsobené špatnými nebo neplatnými cestovními doklady. V případě
nevpuštění klienta přes hranice, dostává se tento zpět domů na vlastní náklady.
 
•  Popis trasy na cizím území
Po překročení státních hranic v Chebu nebo Rozvadově se všechny trasy spojují v Norimberku, dále trasa pokračuje přes Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Mulhouse, Belfort, Besançon, Macon, Lyon, Valence, Orange, Nimes, Montpellier, Narbonne, Perpignan, La Pertuse, Gerona, Lloret de Mar. Cesta trvá cca 20-24 hodin z posledního nástupního místa. Zdravotní přestávky se budou konat cca každé 4 hodiny, vždy na cca 15 minut. V ranních a večerních hodinách bude přestávka delší, cca 40 minut. 
 
•  Povinné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře
Všichni zákazníci CK  jsou po celou dobu  čerpání objednaných služeb pojištěni v souladu s ustanovením zákona č. 159/99 Sb. o pojištění cestovních kanceláří.

•  Doklady na cestu
Nejduležitejším dokladem je samozrejme cestovní pas nebo obcanský prukaz. Zkontrolujte si prosím velice peclive platnost techto dokumentu po dobu Vaší dovolené a ješte následujících
6 mesícu po jejím ukoncení. 

•  Vybavenost stanů a karavanů
Dle katalogu. O čistotu stanů a karavanů pečují klienti sami.
 
VE STANECH A KARAVANECH JE PRÍSNÝ ZÁKAZ KOURENÍ
 
•  Povinná kauce
Při ubytování v campingovém programu je nutné uhradit přímo v kempu ihned po Vašem příjezdu kauci, která je vratná před odjezdem do ČR a činí 2000,- Kč na stan a 2000,- Kč za karavan Tato kauce se vybírá z důvodu možného poškození inventáře CK v průběhu Vašeho pobytu.
 
•  Pobytová a registrační taxa
Pobytová taxa je zahrnuta v ceně zájezdu a pokrývá používání bazénu, sportovních volejbalových, fotbalových a tenisových hřišť, a od 1.7. do 31.8. animační programy a diskotéky v campu + dětský zábavný klub. Registrační taxa je jednorázový poplatek, který hradí každý klient ubytovaný v kempu  a činí 100,00 Kč / osoba bez ohledu na věk. Platí se v naší CK.
 
•  Příjezdový den, ubytování, odjezdový den a vyčíslování škod 
Po příjezdu do campu autobusem (v cca 8-9 hod) Vás delegát seznámí s harmonogramem předávání stanů. Přijíždějící klienti si mohou svá zavazadla nechat na vyhrazeném místě. Samotné ubytování začíná dle mezinárodních ubytovacích předpisů od 14.00 hod za asistence delegáta a správce.
Upozorňujeme, že do doby, než budou ubytováni, nemají noví klienti přístup do campu. Dobu do ubytování je možno strávit u moře na pláži, procházkou po okolí nebo u bazénu. Klientům je vždy k dispozici sociální zařízení a toalety.  
V den odjezdu musí mít klienti svůj stan nebo karavan vyklizený a vyčištěný nejpozději do 10.00 hod. Poté delegát začíná procházet všechny stany a karavany a dle inventáře kontroluje stav jednotlivých položek inventáře. V případě zjištění škody je adekvátní částka / hodnota položky dle inventáře. Částkaje  prioritně strhávána z vybrané kauce. Jestliže škoda přesáhne svou hodnotou výši kauce, je klient povinen na místě z vlastních prostředků celkovou škodu uhradit. Odjíždějící klienti své ubytovací zařízení musí opustit maximálně do 12.00 hod. Za předání neuklizeného ubytovacího zařízení nebo za jeho pozdní předání po 12.00 hod, si účtujeme pokutu 500,- Kč.
 
Svá zavazadla si mohou uložit na delegátem vyhražené místo a u sebe si nechat jen nejnutnější potřeby, plavky, ručník a hygienické potřeby. Delegát Vám také v průběhu dopoledne v odjezdový den oznámí, kdy je plánovaný odjezd busu. Klienti se do campu MUSÍ dostavit maximálně 1 hodinu před odjezdem.
 
•  Výlety
Na místě je možno si u našeho delegáta zakoupit následující výlety, které se platí v EURech
? Barcelona ? Montserrat ? Marine Land ? Water World ? Tossa de Mar
 
•  Program zájezdů:
1. den - odjezd z ČR z určených nástupních míst
2. den - příjezd do letoviska v dopoledních hodinách, ubytování (max. ve 14.00 hod.)
2. až 8. - pobyt u moře, individuální volno, možnost fakultativních výletů dle nabídky 
9. den  - ukončení pobytu, předání ubytovacího zařízení, v pozdních odpoledních odjezd do ČR
10. den - v odpoledních hodinách příjezd do ČR

•  Stravování ve stanech a karavanech
Klienti začínají večeří a končí snídaní Snídaně se podává  od 08.00 hod do 09.00 hod
Oběd se podává  od 12.00 hod do 13.00 hod
Večeře se podává   od 18.00 hod do 19.00 hod
 
•  Zahraniční zdravotní pojištění
V zájezdech CK není v ceně zahrnuto komplexní zahraniční zdravotní pojištění na cesty a pobyt v zahraničí od ČSOB Pojišťovny, a.s. a je nabízena jako další služba, které zahrnuje:
 
• léčebné výlohy v zahraničí (pobyt v nemocnici, ošetření, léky, přeprava do ČR)
• pojištění pro případ smrti a trvalých následků
• pojištění odpovědnosti škody na majetku
• připojištění zavazadel v zahraničí
• pojištění pro případ zrušení zájezdu (pojištění storna zájezdu)
 
Jestliže mají klienti zajištěné své vlastní zdravotní pojištění, je nutné se v případě jakékoliv pojistné události obracet na mezinárodní asistenční službu Vaší pojišťovny. Vše si individuálně zajišťuje klient sám. Ve vážných případech Vám delegát může tlumočit. V případě našeho pojištění u ČSOB Pojišťovny, a.s. je asistence našeho delegáta povinná.
 
P O Z O R:
Na campingové recepci jsou k dispozici k pronajmutí bezpečnostní sejfy za poplatek, který se hradí na místě.
Do těchto sejfů si můžete uložit cenné drobnosti (klenoty, peníze, mobilní telefony, atd.), úschovou přebírá odpovědnost za případnou ztrátu Vašeho majetku recepce campingu TUCAN a pojišťovna. V případě, že Vám budou odcizeny cennosti ze stanu, pojišťovna neposkytuje náhradu.
 
Nezapomeňte si sebou vzít kartičku pojištěnce a jiné doklady spojené s Vaším pojištěním vystavené Vaší
pojišťovnou. Klienty chceme upozornit, že v případě jakékoliv pojistné události si zajistit písemné potvrzení
nebo doklady o všech provedených platbách.
 
•  Delegát CK.
Delegát cestovní kanceláře je Vám bude k dispozici pouze v úředních hodinách vyvěšených na
tabuli v campu. V případě nutnosti je k dispozici na telefonu, uvedený tamtéž. Delegát organizuje výměnný
den (den Vašeho příjezdu / odjezdu, vyčísluje škody, předává ubytovací zařízení, organizuje výlety a vyřizuje
reklamace / stížnosti klientů). Další personál našeho campingu jsou kuchaři a správce.
 
•  Reklamace
Reklamační podmínky dle Všeobecných podmínek Cestovní Kanceláře.
 
UPOZORŇUJEME
Doprava je zajištěna autobusy na dálkové jízdy s barevnou televizí, videem a možností
občerstvení. Vzhledem k časové návaznosti odjezdů z jednotlivých nástupních míst
prosíme účastníky zájezdů, aby byli připraveni na příslušném místě min. 20 minut před
plánovaným odjezdem. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem může dojít i ke
změnám v hodinách odjezdů a příjezdů, případně k prodloužení doby přepravy. Např.
z důvodu silniční kalamity, komplikacemi na hranicích apod., které přepravce ani
cestovní kancelář bohužel nemůže ovlivnit.
 
Campingový řád TUCANu musí každý klient dodržovat. Při jeho porušení si nese každý klient
odpovědnost sám, např. vaření kávy v umývárnách, výtržnictví, atd.
 
 
Problémům je nejlépe předcházet
• zúčastňujete-li se fakultativních výletů s předem  časově rozvrženým plánem, věnujte
mimořádnou pozornost pokynům průvodce. Pokud se ztratíte, kontaktujte ihned policii.
•  u karavanu během vaření dbejte, prosím, na bezpečnou manipulaci s vařiči, během
vaření neodcházejte, věnujte pozornost dětem, nenechávejte je manipulovat s vařiči.
• na ztrátu cenností, pasu, peněz se nevztahuje Vaše pojištění, proto doporučuje za poplatek
trezory na recepci
• šperky zanechejte raději doma. 
• fotoaparáty, kamery a jiné cenné předměty nenechávejte volně ležet bez dozoru.
• varujte se pití vody z neprověřených zdrojů – kupujte balenou vodu.
•  autobus má omezený zavazadlový prostor a váhový limit zavazadla (10 kg/osobu)
• stále se ujišťujte, že máte svůj pas, neboť člověk bez pasu je jako člověk bez domova. купить зеленый кофе с имбирем киев
 

 
 


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Vložil: | Dne 01. 08. 2011 | 7600 přečtení | Komentářů: 396 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek
KONTAKTY
Mgr. Jiří NĚMEČEK
+420 774 882 565
Ing. Zuzka HAVLÍKOVÁ
+420 724 344 714

tabornaskoc@seznam.cz

Osobní setkání možné
Finvox s.r.o.
kancelář
Václavské náměstí 176
Kutná Hora

FOTOGALERIE naskoc:
Fotografie nejen z tábora 2011 můžete shlédnout ZDE
VIDEOGALERIE naskoc:
Videa z tábora 2011 i 2010 můžete shlédnout ZDE
naskoc na FACEBOOKU
Do skupiny Neváhej a NASKOČ se můžete přidat ZDE
Doporučujeme

Dortárium

Dort pro vaši oslavu

LEZECKÁ STĚNA
Dobrodružství, vzrušení, relaxace. Vše bezpečně
Lezecké kroužky
Adrenalin zážitky
Bližší iformace ZDE

POWERED BY phpRS