Proč a jak !

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 12. 2008

Naše cíle a koncepce v kostce.

200811101014_uvodniZ doby, kdy jsme byli na táborech jako děti a později v roli praktikantů i oddílových vedoucích, nám zůstalo mnoho dobrých kamarádů a řada nezapomenutelných zážitků.

Cílem našeho snažení je totéž – spokojené usměvavé tváře dětí, jejich navázaná přátelství a řada aktivit a dobrodružství, na které budou rádi a dlouho vzpomínat. V koncepci naší práce zdůrazňujeme všestrannost, individuální přístup, prožitek, zábavu, spolupráci a získávání společných zážitků. Zprostředkování dobrodružství bezpečnou formou je jednou ze stěžejních myšlenek. Snažíme se o to, aby si každé dítě mohlo prožít radost z překonání vlastního strachu a obav a poznalo hodnotu své vyvíjející se osobnosti, pří zdolávání  přiměřených překážek. Radost z objevování a poznávání by měla být součástí většiny aktivit pro mládež.

Bezpečnost a zdravotní zajištění všech akcí jsou spolu s dalšími atributy naší práce tím nejzásadnějším. Spolupracujeme s místními zdravotnickými zařízeními a dětskými lékaři. S bezpečností práce jsou seznámeni všichni oddíloví vedoucí a na každém táboře je přítomen nejméně jeden kvalifikovaný zdravotník zotavovacích akcí. Díky tomu, že tématické tábory organizujeme společně v jednom areálu, máme k dispozici najednou třebas 5 a více kvalifikovaných odborníků, kteří se o vaše děti jsou schopni v prípadě potřeby postarat. Proškolování zdravotníků zajišťujeme ve spolupráci s Červeným křížem.
 
Odborné vedení dětí zajišťují především kreativní lidé, kteří mají děti rádi. Ať už jsou to pedagogicky vzdělaní pracovníci, učitelé  všech stupňů školství s několikaletou praxí, či studenti vysokých a středních škol s pedag. zaměřením, všichni se snaží s dětmi pracovat zodpovědně a tak, aby si užili spoustu legrace a nenásilně se i něčemu naučili.
 
Stále se snažíme dále  vzdělávat v oblasti aktivit po děti a mládež a z nesčetných  kurzů si odnášet zkušenosti a novou inspiraci, abychom mohli dětem nabídnout širší spektrum činností a dát jim tak možnosti vyzkoušet si zajímavé aktivity pod odborným vedením.
 
PROČ S NÁMI?
 
- Proškolení, zodpovědní a pro věc zaujatí vedoucí
 
- Vedoucí speciálně odborně a zájmově zaměření na věkovou skupinu.
Pro nejmladší opatrovnický, až rodinný přístup, pro starší zábavní baviči s autoritou.
 
- Zdravotní dohled na vysoké úrovni.
 
- Specializované vybavení - Trampolíny, lanové centrum, materiál na lanové aktivity, koloběžky, houpací sítě, rafty, luky, vzduchovky, sportovní simulátory, nafukovací duše, nadstandardní sportovní vybavení, výtvarné potřeby, bohaté materiálové zázemí.
 
- Tradiční i netradiční program. Táborová pouť, táborové kino, taneční párty, diskotéky, bojovky, adrenalin aktivity v lanovém parku, divadelní představení, tarzaní skok, lanovka, sportovní a zábavné soutěže, výtvarné činnosti, vodní bitvy atd.
Spousta dobrodružství během tématických celotáborových her.
 
- Cílená průběžná fotodokumentace.
 
- Tématické výlety
 
- Táborová trička
 
- Důraz na prožítek, zábavu a přirozené poznání.